algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Health Care Zuid Holland BV levert thuiszorg aan cliënten die vanwege een lichamelijke beperking (ouderdom) of ziektebeeld niet meer in staat zijn dit zelf te kunnen. Wij leveren zorg in de wijk (extramuraal) en komen bij u thuis.  

Er zijn echter situaties waarin Health Care Zuid Holland BV kan besluiten de zorgvraag niet te accepteren. In de volgende situaties/ aan de volgende cliënten kunnen wij geen zorg bieden:

 • Wanneer de situatie rondom de zorgvrager dusdanig is dat Health Care Zuid Holland BV onvoldoende kwaliteit en/of kwantiteit van zorg kan garanderen;
 • Wanneer de situatie rondom de zorgvrager maakt dat de veiligheid van de zorgverleners en/of de zorgvrager niet kan worden gegarandeerd;
 • Cliënten met problematisch/storend gedrag waarvan is vastgesteld dat dit gedrag langdurig van aard is en niet/nauwelijks beïnvloedbaar;
 • Cliënten die hun huis niet meer als veilige omgeving ervaren;
 • Cliënten die zeer gewelddadig en/of psychotisch zijn naar zichzelf en/of anderen;
 • Cliënten die verbaal agressief zijn;
 • Cliënten en/of naasten die seksueel intimiderend gedrag vertonen;
 • Cliënten die de hulp van Health Care Zuid Holland BV niet accepteren;
 • Cliënten die geen voorwaarden scheppen om zorg, veilig en ergonomisch uit te kunnen voeren;
 • Wanneer er op voorhand sprake is van onvrijwillige zorg/ vrijheidsbeperkende maatregelen.


 

Voor alle cliënten beoordeeld Health Care Zuid Holland BV individueel of zij in zorg worden genomen. 

 • Klachtenregeling: Healthcare Zuid Holland heeft een eigen klachtenregeling. Deze kunt u opvragen via een mail naar: info@hczh.nl.
  In het kader van de Wet Kwaliteit en Klachten Gezondheidszorg (WKKGZ) is Healthcare Zuid Holland aangesloten bij Klachtenportaal Zorg.
 • Leveringsvoorwaarden: Wij gebruiken altijd SVB contracten.